JOIN US

JOIN US at DIVELIT system

OLOMOUC

BRNO

Innovations    Quality    Teamwork

Vývoj a inovace jsou to, co nás jako společnost posouvá dál. Nejsme jen dodavatel, jsme technologický partner, který pomáhá našim zákazníkům být vždy o krok napřed. Přidej se k nám a tvoř s námi technologická řešení zítřka.

Development and innovation are what move us as a company. We are not just a supplier, we are a technology partner that helps our customers to always be one step ahead. Join us and create the technological solutions of tomorrow with us.

Jak to u nás chodí

How it works here


No. 1

Tvůj hlas bude slyšet

Your voice will be heard

Víc hlav víc ví, jsme otevření nápadům, zlepšením a tvoji iniciativu odměníme.

More heads know more, we are open to ideas, improvements and we will reward your initiative.

No. 2

Na efektivitě záleží

Efficiency matters

Doma nebo z kanceláře, večer nebo ráno, je to na tobě, pokud nebrzdíš kolegy.

We will be happy if you are with us in the office, but if you work better from home, we will agree on Home Office

No. 3

Jsme jeden tým

We are one team

Jeden za všechny, všichni za jednoho, neboj se zeptat, kolegové rádi poradí.

One for all, all for one, don't be afraid to ask, colleagues will be happy to advise.

Otevřené pozice

Open positions


Baví tě vývoj embedded systémů v jazyce C a chceš být u vzniku nových světově úspěšných produktů? Jsme rostoucí firma, která vyvíjí pro světové lídry. Máme rádi neformální atmosféru v kolektivu pohodových lidí, kde se všichni známe a tykáme si. Nejsme korporát, na tvoje potřeby dokážeme reagovat stejně rychle jako na potřeby zákazníků.

Do you enjoy the development of embedded systems in C and do you want to be there when new globally succesful products are born? We are a growing company developing for world-renowned companies. We enjoy our non-formal environment with chill people, where we know each other on first-name basis. We are not a corporate business, we can react to your needs just as quickly as we can react to the needs of our customers.

Koho hledáme?

Who are we looking for?


 • Nadšeného vývojáře se zkušenostmi s vývojem v jazyce C, případně C++
 • Znalost verzovacího systému Git
 • Chuť učit se novým věcem
 • Komunikativní znalost AJ
 • Vhodné pro studenty, absolventy i zkušenější vývojáře
 • An enthusiastic developer with C or C++ experience
 • Knowledge of Git
 • Desire to learn new things
 • Conversational English
 • Suitable for students, graduates and even more experienced developers

Proč se ti u nás bude líbit?

What can you look forward to?


 • Slušná a otevřená komunikace v celé firmě
 • Najdeš u nás kompetentního vedoucího, který tě respektuje a podpoří tě v dalším růstu
 • “Speak up” je věc, kterou u nás bereme vážně, a to ať jsi zkušený vývojář, nebo teprve začínáš
 • Flexibilní pracovní doba a home office
 • 5 týdnů dovolené + sick days
 • Podpoříme tě v dalším rozvoji.
 • Polite and open conversation in the whole company
 • You'll work under a competent leader who respects you and will support you in your further improvement
 • We take “Speaking up” seriously whether you are an experienced developer, or just beginning
 • Flexible working hours and home office
 • 5 week vacation + sick days
 • We'll support you in your growth

Chci se dozvědět víc I want to know more

Jsi zkušený ve vývoji embedded systémů v jazyce C a chceš být u vzniku nových světově úspěšných produktů? Jsme rostoucí firma, která vyvíjí pro světové lídry. Máme rádi neformální atmosféru v kolektivu pohodových lidí, kde se všichni známe a tykáme si. Nejsme korporát, na tvoje potřeby dokážeme reagovat stejně rychle jako na potřeby zákazníků.

Are you experienced in development of embedded systems in C/C++ and do you want to be there when new globally succesful products are born? We are a growing company developing for world-renowned companies. We enjoy our non-formal environment with chill people, where we know each other on first-name basis. We are not a corporate business, we can react to your needs just as quickly as we can react to the needs of our customers.

Koho hledáme?

Who are we looking for?


 • Zkušeného vývojáře v jazyce C nebo C++, který se nebojí výzvy
 • Vedení týmu vývojářů a testerů
 • Zodpovědnost za technické řešení projektu celého týmu
 • Zkušenost s komplexnějšími projekty
 • Kromě technického vedení týmu budeš stále primárně programovat
 • Pomoc s rozvojem juniornějších kolegů
 • Znalost verzovacího systému Git
 • Chuť učit se novým věcem
 • Komunikativní znalost AJ
 • Experienced C/C++ developer, not afraid of challenges
 • Leader to a team of developers and testers
 • Responsibility for the project's technical solutons
 • Experience with more complex projects
 • Leading aside, you will still be primarily a programmer
 • Help with the growth of less experienced colleagues
 • Knowledge of Git
 • A desire to learn new things
 • Conversational English

Proč se ti u nás bude líbit?

What can you look forward to?


 • Budeš spolutvůrce něčeho nového
 • Slušná a otevřená komunikace v celé firmě
 • Najdeš u nás kompetentního vedoucího, který tě respektuje a podpoří tě v dalším růstu
 • “Speak up” je věc, kterou u nás bereme vážně, a to ať jsi zkušený vývojář, nebo teprve začínáš
 • Flexibilní pracovní doba a home office
 • 5 týdnů dovolené + sick days
 • Podpoříme tě v dalším rozvoji.
 • You will contribute to the creation of something new
 • Polite and open conversation in the whole company
 • You'll work under a competent leader who respects you and will support you in your further improvement
 • We take “Speaking up” seriously whether you are an experienced developer, or just beginning
 • Flexible working hours and home office
 • 5 week vacation + sick days
 • We'll support you in your growth

Chci se dozvědět víc I want to know more

Jsi zkušený ve vývoji embedded systémů v jazyce C a chceš být u vzniku nových světově úspěšných produktů? Jsme rostoucí firma, která vyvíjí pro světové lídry. Máme rádi neformální atmosféru v kolektivu pohodových lidí, kde se všichni známe a tykáme si. Nejsme korporát, na tvoje potřeby dokážeme reagovat stejně rychle jako na potřeby zákazníků.

Are you experienced in development of embedded systems in C/C++ and do you want to be there when new globally succesful products are born? We are a growing company developing for world-renowned companies. We enjoy our non-formal environment with chill people, where we know each other on first-name basis. We are not a corporate business, we can react to your needs just as quickly as we can react to the needs of our customers.

Koho hledáme?

Who are we looking for?


 • Zkušeného vývojáře v jazyce C nebo C++, který se nebojí výzvy
 • Budeš hlavně programovat, chceme využít tvé znalosti na maximum
 • Zkušenost s komplexnějšími projekty
 • Code review s juniornějšími kolegy
 • Znalost verzovacího systému Git
 • Chuť učit se novým věcem
 • Komunikativní znalost AJ
 • Experienced C/C++ developer, not afraid of challenges
 • You will primarily program, we want to use your experience to its full potential
 • Experience with more complex projects
 • Code review with less experienced colleagues
 • Knowledge of Git
 • A desire to learn new things
 • Conversational English

Proč se ti u nás bude líbit?

What can you look forward to?


 • Budeš spolutvůrce něčeho nového
 • Odpovídající ohodnocení vzhledem ke zkušenostem
 • Slušná a otevřená komunikace v celé firmě
 • Najdeš u nás kompetentního vedoucího, který tě respektuje a podpoří tě v dalším růstu
 • “Speak up” je věc, kterou u nás bereme vážně, a to ať jsi zkušený vývojář, nebo teprve začínáš
 • Flexibilní pracovní doba a home office
 • 5 týdnů dovolené + sick days
 • Podpoříme tě v dalším rozvoji.
 • You will contribute to the creation of something new
 • We'll reward your experience accordingly
 • Polite and open conversation in the whole company
 • You'll work under a competent leader who respects you and will support you in your further improvement
 • We take “Speaking up” seriously whether you are an experienced developer, or just beginning
 • Flexible working hours and home office
 • 5 week vacation + sick days
 • We'll support you in your growth

Chci se dozvědět víc I want to know more

Benefity

 • Kávy kolik vypiješ
 • Tým buildingové akce
 • Zajímavé dlouhodobé projekty
 • Práce s nejmodernějšími technologiemi
 • Tým kolegů, kteří tě podpoří
 • Home Office podle dohody
 • Podporujeme vzdělávání, kurzy jsou na náš účet

Benefits

 • Coffee as much as you want to drink
 • Team building events
 • Interesting long-term projects
 • Working with the latest technologies
 • A team of colleagues who are happy to support
 • Home Office by agreementy
 • We support education, the courses are on our account

Chceš se dozvědět víc?

Want to know more?


* Požadované údaje

* Required information

Máš zájem?

Interested?

Dej nám o sobě vědět!

Let us know about you!