JOIN US

JOIN US at DIVELIT system

OLOMOUC

BRNO

Innovations    Quality    Teamwork

Vývoj a inovace jsou to, co nás jako společnost posouvá dál. Nejsme jen dodavatel, jsme technologický partner, který pomáhá našim zákazníkům být vždy o krok napřed. Přidej se k nám a tvoř s námi technologická řešení zítřka.

Development and innovation are what move us as a company. We are not just a supplier, we are a technology partner that helps our customers to always be one step ahead. Join us and create the technological solutions of tomorrow with us.

Jak to u nás chodí

How it works here


No. 1

Tvůj hlas bude slyšet

Your voice will be heard

Víc hlav víc ví, jsme otevření nápadům, zlepšením a tvoji iniciativu odměníme.

More heads know more, we are open to ideas, improvements and we will reward your initiative.

No. 2

Na efektivitě záleží

Efficiency matters

Doma nebo z kanceláře, večer nebo ráno, je to na tobě, pokud nebrzdíš kolegy.

We will be happy if you are with us in the office, but if you work better from home, we will agree on Home Office

No. 3

Jsme jeden tým

We are one team

Jeden za všechny, všichni za jednoho, neboj se zeptat, kolegové rádi poradí.

One for all, all for one, don't be afraid to ask, colleagues will be happy to advise.

Otevřené pozice

Open positions


Baví tě vývoj embedded systémů v jazyce C/C++ a máš nějaké zkušenosti s radioelektronikou? Máš již za sebou nějaký projekt, nebo tě programování fascinovalo od základní školy? Pak hledáme právě tebe! Dej nám o sobě vědět a buď součástí naší Brněnské pobočky!

Do you enjoy the development of embedded systems in C / C++ and do you have any experience with radio electronics? Do you already have a project behind you or have you been fascinated by programming since primary school? Then we are looking for you! Let us know about you and be a part of our Brno branch!

Koho hledáme

Who we're looking for


 • Nadšeného vývojáře se zkušenostmi s vývojem v jazyce C/C++
 • Znalost verzovacího systému Git, Jira
 • Zkušenost s radioelektronikou
 • Výhodou je znalost čtení schémat a porozumění elektroniky jako takové
 • Chuť učit se novým věcem a zakousnout se do problému
 • Být metodický, sebe organizovaný, a hlavně týmový hráč
 • Analytické myšlení
 • An enthusiastic developer with C / C ++ development experience
 • Knowledge of Git, Jira
 • Experience with radio electronics
 • The advantage is the knowledge of reading diagrams and understanding of electronics as such
 • Desire to learn new things
 • Be methodical, self-organized, and especially team player
 • Analytical thinking

Jaké schopnosti navíc by byli super!

What extra skills would be great!


 • Zkušenost s mikrokontrolery s architekturou ARM Cortex-M z rodiny STM32
 • Znalost CMake, STM32CubeIDE, Keil
 • Znalost RTOS a Unit-Testing
 • Dobré komunikační schopnosti a efektivní práci v týmu
 • Komunikativní znalost AJ
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Samostatnost
 • SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektroniky nebo informačních technologií
 • Experience with ARM Cortex-M microcontrollers from the STM32 family
 • Knowledge of CMake, STM32CubeIDE, Keil
 • Knowledge of RTOS and Unit-Testing
 • Good communication skills and effective teamwork
 • Communicative knowledge of English
 • Driving license B
 • Independence
 • High school / university education in the field of electronics or information technology

Na co se můžeš těšit

What can you look forward to


 • Práce v mladém kolektivu zapáleném pro vývoj elektroniky
 • Mladá, dynamicky se rozvíjející společnost se světovými ambicemi
 • Spolupráce na zajímavých projektech s nadnárodně významnými společnostmi
 • Flexibilní pracovní doba s možností práce z domova
 • 25 dní dovolené + sick days
 • Hrazené vzdělávací programy
 • Working in a young team passionate about electronics development
 • A young, dynamically developing company with global ambitions
 • Cooperation on interesting projects with multinational companies
 • Flexible working hours with the possibility of working from home
 • 25 days vacation + sick days
 • Paid educational programs

Baví tě vývoj embedded systémů v jazyce C/C++ a máš nějaké zkušenosti s průmyslovou elektronikou? Máš již za sebou nějaký projekt nebo tě programování fascinovalo od základní školy? Pak hledáme právě tebe! Dej nám o sobě vědět a buď součástí naší brněnské pobočky!

Do you enjoy the development of embedded systems in C / C++ and do you have any experience with industrial electronics? Do you already have a project behind you or have you been fascinated by programming since primary school? Then we are looking for you! Let us know about you and be a part of our Brno branch!

Koho hledáme

Who we're looking for


 • Nadšeného vývojáře se zkušenostmi s vývojem v jazyce C(C11 / ANSI C) / C++
 • Znalost verzovacího systému Git, Jira
 • Zkušenost s průmyslovou elektronikou
 • Výhodou je znalost čtení schémat a porozumění elektroniky jako takové
 • Chuť učit se novým věcem a zakousnout se do problému
 • Analytické myšlení
 • Být metodický, sebe organizovaný, a hlavně týmový hráč
 • Radost z práce a připravenost k dalšímu vzdělávání
 • An enthusiastic developer with C (C11 / ANSI C) / C++ development experience
 • Knowledge of Git, Jira
 • Experience with industrial electronic
 • The advantage is the knowledge of reading diagrams and understanding of electronics as such
 • Desire to learn new things
 • Analytical thinking
 • Be methodical, self-organized, and especially team player
 • Enjoyment of work and readiness for further education

Jaké schopnosti navíc by byli super!

What extra skills would be great!


 • Zkušenost s mikrokontrolery s architekturou ARM Cortex-M z rodiny STM32
 • Znalost CMake, STM32CubeIDE, Keil
 • Znalost RTOS a Unit-Testing
 • Dobré komunikační schopnosti a efektivní práci v týmu
 • Komunikativní znalost AJ
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Samostatnost
 • SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektroniky nebo informačních technologií
 • Mít alespoň počáteční zkušenosti s vytvářením testovacích konceptů pro firmware
 • Zkušenosti s definováním datových cest
 • Zkušenost s programováním DSP procesorů v automatizovaném prostředí
 • Zkušenosti s nástroji pro modelování a simulaci chování (např. Matlab/Simulink)
 • Experience with ARM Cortex-M microcontrollers from the STM32 family
 • Knowledge of CMake, STM32CubeIDE, Keil
 • Knowledge of RTOS and Unit-Testing
 • Good communication skills and effective teamwork
 • Communicative knowledge of English
 • Driving license B
 • Independence
 • High school / university education in the field of electronics or information technology
 • At least initial experience in creating firmware test concepts
 • Experience defining data paths
 • Experience programming DSP processors in an automated environment
 • Experience with tools for modeling and simulating behavior (eg Matlab / Simulink)

Na co se můžeš těšit

What can you look forward to


 • Práce v mladém kolektivu zapáleném pro vývoj elektroniky
 • Mladá, dynamicky se rozvíjející společnost se světovými ambicemi
 • Spolupráce na zajímavých projektech s nadnárodně významnými společnostmi
 • Flexibilní pracovní doba s možností práce z domova
 • 25 dní dovolené + sick days
 • Hrazené vzdělávací programy
 • Working in a young team passionate about electronics development
 • A young, dynamically developing company with global ambitions
 • Cooperation on interesting projects with multinational companies
 • Flexible working hours with the possibility of working from home
 • 25 days vacation + sick days
 • Paid educational programs

Baví tě vývoj embedded systémů v jazyce C a chceš zažít vývoj elektroniky pro zdravotnictví? Máš již za sebou nějaký vývojový projekt a programování tě fascinovalo už od základní školy? Pak hledáme právě tebe! Dej nám o sobě vědět a buď součástí naší brněnské pobočky!

Do you enjoy the development of embedded systems in C language and do you want to experience the development of electronics for healthcare? Have you had a development project and programming has fascinated you since elementary school? Then we are looking for you! Let us know about you and be a part of our Brno branch!

Koho hledáme

Who we're looking for


 • Nadšeného vývojáře se zkušenostmi s vývojem v jazyce C, případně C++
 • Znalost algoritmizace a programovacích technik
 • Znalost verzovací systému Git
 • Výhodou je znalost čtení schémat a elektroniky jako takové
 • Chuť učit se novým věcem a zakousnout se do problému
 • Analytické myšlení
 • Být metodický, sebe organizovaný, a hlavně týmový hráč
 • An enthusiastic developer with C or C++ development experience
 • Knowledge of algorithms and programming techniques
 • Knowledge of Git, Jira
 • The advantage is the knowledge of reading diagrams and understanding of electronics as such
 • Desire to learn new things
 • Analytical thinking
 • Be methodical, self-organized, and especially team player

Jaké schopnosti navíc by byli super!

What extra skills would be great!


 • Zkušenost s mikrokontrolery s architekturou ARM Cortex-M z rodiny STM32
 • Znalost CMake, STM32CubeIDE, Keil
 • Znalost RTOS a Unit-Testing
 • Dobré komunikační schopnosti a efektivní práci v týmu
 • Komunikativní znalost AJ
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Samostatnost
 • SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektroniky nebo informačních technologií
 • Experience with ARM Cortex-M microcontrollers from the STM32 family
 • Knowledge of CMake, STM32CubeIDE, Keil
 • Knowledge of RTOS and Unit-Testing
 • Good communication skills and effective teamwork
 • Communicative knowledge of English
 • Driving license B
 • Independence
 • High school / university education in the field of electronics or information technology

Na co se můžeš těšit

What can you look forward to


 • Práce v mladém kolektivu zapáleném pro vývoj elektroniky
 • Mladá, dynamicky se rozvíjející společnost se světovými ambicemi
 • Spolupráce na zajímavých projektech s nadnárodně významnými společnostmi
 • Flexibilní pracovní doba s možností práce z domova
 • 25 dní dovolené + sick days
 • Hrazené vzdělávací programy
 • Working in a young team passionate about electronics development
 • A young, dynamically developing company with global ambitions
 • Cooperation on interesting projects with multinational companies
 • Flexible working hours with the possibility of working from home
 • 25 days vacation + sick days
 • Paid educational programs

Benefity

 • Kávy kolik vypiješ
 • Tým buildingové akce
 • Zajímavé dlouhodobé projekty
 • Práce s nejmodernějšími technologiemi
 • Tým kolegů, kteří tě podpoří
 • Home Office podle dohody
 • Podporujeme vzdělávání, kurzy jsou na náš účet

Benefits

 • Coffee as much as you want to drink
 • Team building events
 • Interesting long-term projects
 • Working with the latest technologies
 • A team of colleagues who are happy to support
 • Home Office by agreementy
 • We support education, the courses are on our account

Dej nám o sobě vědět!

Let us know about you!


* Požadované údaje

* Required information

Máš zájem?

Interested?

Dej nám o sobě vědět!

Let us know about you!