SPECIALISTÉ NA

VÝVOJ & INOVACE

EXPERTS FOR

DEVELOPMENT & INNOVATIONS

DEUTSCH DEUTSCH

DEUTSCH & DEUTSCHMáte úžasný nápad. My máme zkušený tým. Pojďme to společně udělat globální.

You have a stunning idea. We have an experienced engineering team. Let's make it global together.

You have a stunning idea. We have an experienced engineering team. Let's make it global together.

DŮVĚŘUJÍ NÁM

TRUSTED BY

OUR CUSTOMERS

2n_logo
jablotron_logo
linet_logo
comap_logo

JSME ODBORNÍCI NA

VÝVOJ

WE ARE DEVELOPMENT

PROFESSIONALS

WE ARE DEVELOPMENT

PROFESSIONALS


DIVELIT system je společnost poskytující profesionální služby v oblasti vývoje elektroniky, softwaru a konzultačních služeb. Při vývoji se opíráme o naše dlouholeté zkušenosti a zákazníkům jsme tak spolehlivým partnerem ve všech fázích vývoje produktu. Našim zákazníkům věnujeme individuální péči ať jde o globálního lídra, nebo startup. Vývoj produktu zajistíme od DPS až po Cloud.

DIVELIT system is a company providing professional services in the field of electronics & software development and consulting services. We rely on our many years of experience, and we are a reliable partner for our customers in all phases of product development. We pay individual attention to our customers, whether they are a global leader or a startup. We provide product development from PCB to Cloud.

DIVELIT system je společnost poskytující profesionální služby v oblasti vývoje elektroniky, softwaru a konzultačních služeb. Při vývoji se opíráme o naše dlouholeté zkušenosti a zákazníkům jsme tak spolehlivým partnerem ve všech fázích vývoje produktu. Našim zákazníkům věnujeme individuální péči ať jde o globálního lídra, nebo startup. Vývoj produktu zajistíme od DPS až po Cloud.

founded_icon

2017


ZALOŽENO

FOUNDED

FOUNDED

team_icon

12


ČLENOVÉ TÝMU

TEAM MEMBERS

FOUNDED

pat_icon

1


PATENTOVANÁ ŘEŠENÍ

PATENTED SOLUTIONS

FOUNDED

r005_cropped_2.webp

NAŠE PATENTOVANÉ ŘEŠENÍ

OUR PATENTED SOLUTION

OUR PATENTED SOLUTION


Inovace na prvním místě. Krátce po založení naší společnosti jsme vyvinuli a patentovali naše vlastní bezpečností řešení proti odcizení vozů s bezklíčovým přístupem a startem. Naše řešení účinně zabraňuje odcizení vozu za použití metody nazývané Relay Attack.

Innovation comes first. Shortly after our company was founded, we developed and patented our own security solution against theft of cars with keyless access and start. Our solution effectively prevents the car from being stolen using a method called Relay Attack.

Inovace na prvním místě. Krátce po založení naší společnosti jsme vyvinuli a patentovali naše vlastní bezpečností řešení proti odcizení vozů s bezklíčovým přístupem a startem. Naše řešení účinně zabraňuje odcizení vozu za použití metody nazývané Relay Attack.

NAŠE SLUŽBY – EMBEDDED VÝVOJ

OUR OFFER - EMBEDDED DEVELOPMENT

NAŠE SLUŽBY – EMBEDDED DEVELOPMENT


Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby od návrhu embedded zařízení, přes jeho certifikaci, technickou dokumentaci až po vývoj softwarových aplikací tak, aby měli celý vývoj pod jednou střechou. Na základě požadavků zákazníka zajišťujeme také sériovou výrobu elektroniky u našich smluvních partnerů.

We provide our customers with comprehensive services from the design of embedded devices, through its certification, technical documentation to the development of software applications so that they have the entire development under one roof. Based on customer requirements, we also provide serial production of electronics with our contractual partners.

Našich zákazníkům poskytujeme komplexní služby od návrhu embedded zařízení, přes jeho certifikaci, technickou dokumentaci až po vývoj softwarových aplikací tak, aby měli celý vývoj pod jednou střechou. Na základě požadavků zákazníka zajišťujeme také sériovou výrobu elektroniky u našich smluvních partnerů.

animation
infinity

NAŠE SLUŽBY – SOFTWAROVÝ VÝVOJ

OUR OFFER - SOFTWARE DEVELOPMENT

NAŠE SLUŽBY – SOFTWARE DEVELOPMENT


Vývojem softwaru se zabýváme komplexně, od návrhu architektury, přes backend a frontend, až po testování. Pokud Vám však chybí jenom jedna část, můžeme s Vámi spolupracovat na konkrétním problému a nalézt pro něj řešení. Zabýváme se primárně vývojem webových a desktopových aplikací, ale ani ty mobilní nám nejsou cizí.

We deal with software development comprehensively, from the design of the architecture, through the backend and frontend, to testing. However, if you are missing only one part, we can work with you on a specific problem and find a solution for it. We are primarily engaged in the development of web and desktop applications, but we are no strangers to the mobile ones either.

Vývojem softwaru se zabýváme komplexně, od návrhu architektury, přes backend a frontend, až po testování. Pokud Vám však chybí jenom jedna část, můžeme s Vámi spolupracovat na konkrétním problému a nalézt pro něj řešení. Zabýváme se primárně vývojem webových a desktopových aplikací, ale ani ty mobilní nám nejsou cizí.

tech_icon

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES


 • C/C++
 • C#
 • Java
 • Python
hw_icon

EMBEDDED VÝVOJ

EMBEDDED DEVELOPMENT

HW & FW DEVELOPMENT


 • Návrh schématu a DPS
 • Embedded C/C++
 • Validace a certifikace HW
 • Assembler
 • Schematic and PCB design
 • Embedded C/C++
 • HW validation and certification
 • Assembler
sw_icon

SOFTWAROVÝ VÝVOJ

SOFTWARE DEVELOPMENT

SW DEVELOPMENT


 • Webové aplikace
 • Desktopové aplikace
 • Backend & frontend
 • Testing
 • Web applications
 • Desktop applications
 • Backend & frontend
 • Testing

SPECIALISTÉ NA TECHNOLOGII UWB

EXPERTS IN UWB TECHNOLOGY

SPECIALISTÉ NA TECHNOLOGII UWB


Už od roku 2018 se zabýváme vývojem zařízení využívající radiovou technologii UWB. Pro vývoj využíváme integrované obvody od společnosti Qorvo (dříve Decawave). V roce 2021 jsme se jako první a jediná česká společnost stali členy konsorcia FiRa™, jehož členy jsou například společnosti jako Apple, nebo Samsung, a které se zabývá rozvojem technologie UWB v mobilních telefonech. Členství v tomto konsorciu nám umožňuje bezprostřední přístup k rozvíjejícím se softwarovým nástrojům pro využití UWB čipů v mobilních telefonech.

We have been developing equipments using UWB radio technology since 2018. We use integrated circuits from Qorvo (formerly Decawave). In 2021, we became the first and only Czech company as members of the FiRa consortium, whose members include companies such as Apple and Samsung, and which deals with the development of UWB technology in mobile phones. Membership in this consortium gives us immediate access to evolving software tools for the use of UWB chips in mobile phones.

Už od roku 2018 se zabýváme vývojem zařízení využívající radiovou technologii UWB. Pro vývoj využíváme integrované obvody od společnosti Qorvo (dříve Decawave). V roce 2021 jsme se jako první a jediná česká společnost stali členy konsorcia FiRa™, jehož členy jsou například společnosti jako Apple, nebo Samsung, a které se zabývá rozvojem technologie UWB v mobilních telefonech. Členství v tomto konsorciu nám umožňuje ranný přístup k rozvíjejícím se softwarovým nástrojům pro využití UWB čipů v mobilních telefonech.

KDE PŮSOBÍME

FIELDS OF OPERATION


SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

CONSUMER ELECTRONICS

CONSUMER


PRŮMYSL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL


ZDRAVOTNICTVÍ

MEDICAL

MEDICAL


POJĎME VÁŠ PROJEKT REALIZOVAT SPOLEČNĚ

LET'S REALIZE YOUR PROJECT TOGETHER

POJĎME VÁŠ PROJEKT REALIZOVAT SPOLEČNĚ